Pohjaslahti

Tervetuloa asumaan ja viihtymään!

Palellusvuoren näkötorni

Pohjaslahden kyläyhdistys Puhuri ry rakensi Palellusvuoren päälle vuosina 2018-2022 näkötornin. Hankkeeseen saatiin investointitukea Ely-keskuksesta Leader Poko ry:n kautta.

Näkötorni avautui yleisölle  la 30.4.22. Näkötornin avajaisjuhla pidettiin la 28.5.22 klo 12 - 14.

Kulku näkötornille

Palellusvuori on maisemallisesti arvokas luontokohde. Kulku tornille tapahtuu kahden patikointipolun kautta.

Parkkipaikat:

Kylätalon pihassa, Pohjaslahdentie 2560. Matkaa tornille on kylätalolta Kanervistontien eteläisen reitin kautta 2,1 km.

Pohjaslahden kirkon pihassa, Pajamäentie 32. Matkaa tornille on kirkolta Rossinvuorentien pohjoisen reitin kautta 2,5 km.

Jos kiertää koko lenkin eli nousee tornille toista patikkapolkua pitkin ja palaa takaisin toista, matkaa tulee noin 5,5 km.

Wanhassa Vankassa sekä kylätalon ja kirkon parkkipaikoilla postilaatikoissa on opaskarttoja. Opaskartta löytyy myös tämän sivun vasemmasta palkista, sekä osoitteesta

https://citynomadi.com/route/6b51c82461e105c7193188780fa054ba

Rossinvuorentietä käytetään tornin huoltoajoon. Tielle ei ole lupa ohjata muuta näkötorniin liittyvää ajoneuvoliikennettä.


Missä ja minkälainen torni

Näkötorni on 27 m korkea ja seisoo Pohjaslahden kyläaukeaman itälaidassa Palellusvuoren laella (175 m merenpinnan yläpuolella). Näkymä tornin ylätasanteella katsojan silmissä on reilussa 200 metrissä, jonne portaita maanpinnalta 118 kpl. Tornin runko on poikkeuksellisesti teräsrakenteinen. Suomessa maaseudun näkötornit ovat perinteisesti puurakenteisia, kuten Riihon Himmaanmäen, Haralanharjun ja Vehoniemen näkötornit. Oma lukunsa ovat teräsbetoniset kuten Näsinneula ja Puijon näkötorni.

Teräksisen rakenteen osalta pitää vertailukohtaa hakea vaatimattomasti Pariisin Eiffel-tornista. Wikipedian mukaan Eiffel-tornin teräsrakenteen paino 7300 tn ja rakenteet kiinnitetty yli 2,5 milj. teräsniitillä, vastaavasti Palellusvuorella teräsrakenteen paino14 tn. ja kiinnitykset muutamalla tuhannella teräspultilla ja mutterilla. Mielenkiintoisinta on tornin jalat, joiden päällä tornit tukevasti seisovat. Eiffelin jalat lepäävät 2 m paksuisten betonisten perustusten päällä.

Palellusvuoren tornin jalkoina on 16 kpl 2 metrin syvyisiä kallioankkureita, jotka on kiinnitetty 15 asteen kulmaan peruskallioon paisuvajuotosmassalla. Torniin kiipeävälle ulkoisesti näkyvä harusvaijerit liittyvät pelkästään tornin tuulen ja kuormituksen aiheuttavan heilunnan vaimentamiseen.

Miten toimia patikkareitillä ja tornilla

Tornilla käynti on käytännössä retkeilyä. Yleinen luonnon ja jokamiesoikeuksien kunnioittaminen on avainasemassa. Avotulen teko on ehdottomasti kielletty patikkareiteillä ja tornilla. Tupakointi on sallittu vain tornin alueella merkityllä paikalla, ei patikkareitillä.

Juotavaa ja omat eväät tarpeen mukaan. Loput eväät ja roskat mitä jää jäljelle, omin toimin takaisin. Tornilla tai patikkareiteillä ei ole roskakoreja eli toimitaan periaatteella; retkeilijän käynnistä ei jää luontoon mitään. Tornilla on käytössä pahimpaan hätään kompostoiva kuivakäymälä ja vettä käsien pesuun. Tornin turvaohjeet luettavissa alatasanteella ennen ylösnousua. Tornilla on kameravalvonta.

Lahjoitukset näkötornin rakentamiseen

Ely-keskuksen tuen lisäksi yksityiset henkilöt, yritykset ja yhteisöt voivat tukea hanketta raha- ja tavaralahjoituksin sekä osallistumalla rakennustalkoisiin paikan päällä. Noin 10% hankkeen omarahoitusosuudesta koostuu lahjoituksista, noin 90% talkootyöstä.

Rahankeräystilin tilinumero on FI55 5521 0720 0977 31 

Viitenumero 100 175

Rahankeräyslupa Pohjaslahden kyläyhdistys Puhuri ry:n näkötornihankkeelle

Rahankeräysluvan saaja: Pohjaslahden kyläyhdistys Puhuri ry

Rahankeräysluvan myöntäjä: Sisä-Suomen poliisilaitos

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2022/24, myönnetty 12.1.2022

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:

Kerätyt varat käytetään Palellusvuoren päälle Pohjaslahden kylään Mänttä-Vilppulaan rakennetun näkötornin ylläpito-ja huoltokuluihin: vakuutus-, sähkönkulutus-, maalaus-ja korjauskustannuksiin. Lisäksi varoja käytetään wc/varastorakennuksen, laavun, luontopolun ja kuntoportaiden rakentamiseen näkötornin ympäristöön.